Persoonlijke gegevens

Voornaam:    

Voorletters:  

Achternaam: 

Geb. Datum: 

Geslacht:       Mannelijk     Vrouwelijk

Straat:          

Postcode:    

Plaats:         

Telefoon:     

E-mail:         

Andere gegevens

Bent u lid (geweest) van een andere handboogvereniging?  Ja    Nee

Welke handboogvereniging is dat ? (Naam en plaats)